×

فروشگاه ها ارتباط با ما

نبشی فولاد ناب تبریز

واحد اندازه گیری

سایز

قیمت (تومان)

نبشی جاوید بناب

واحد اندازه گیری

سایز

قیمت (تومان)

آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم 3 تماس بگیرید ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم 3 تماس بگیرید ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم 3 تماس بگیرید ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم 4 تماس بگیرید ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم 4 تماس بگیرید ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم 4 تماس بگیرید ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم 5 تماس بگیرید ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم 5 تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

نبشی مگا استیل

واحد اندازه گیری

سایز

قیمت (تومان)

فولاد اشتهارد
فولاد اشتهارد
کیلوگرم 40*40 تماس بگیرید ثبت سفارش
فولاد اشتهارد
فولاد اشتهارد
کیلوگرم 60*60 تماس بگیرید ثبت سفارش
فولاد اشتهارد
فولاد اشتهارد
کیلوگرم 80*80 تماس بگیرید ثبت سفارش
فولاد اشتهارد
فولاد اشتهارد
کیلوگرم 100*100 تماس بگیرید ثبت سفارش
فولاد اشتهارد
فولاد اشتهارد
کیلوگرم 100*100 تماس بگیرید ثبت سفارش
فولاد اشتهارد
فولاد اشتهارد
کیلوگرم 100*100 تماس بگیرید ثبت سفارش
فولاد اشتهارد
فولاد اشتهارد
کیلوگرم 120*120 تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

نبشی آریان فولاد

واحد اندازه گیری

سایز

قیمت (تومان)

نبشی داخلی

واحد اندازه گیری

سایز

قیمت (تومان)

نبشی فولاد ناب تبریز

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 5

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 6

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 7

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 8

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 10

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی فولاد بارانچی

بازرگانی فولاد بارانچی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 3

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی فولاد بارانچی

بازرگانی فولاد بارانچی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 4

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی فولاد بارانچی

بازرگانی فولاد بارانچی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 5

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی فولاد بارانچی

بازرگانی فولاد بارانچی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 6

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی فولاد بارانچی

بازرگانی فولاد بارانچی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 7

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی فولاد بارانچی

بازرگانی فولاد بارانچی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 8

قیمت : تماس بگیرید

نبشی جاوید بناب

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 3

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 3

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 3

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 4

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 4

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 4

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 5

قیمت : تماس بگیرید

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 5

قیمت : تماس بگیرید

نبشی مگا استیل

فولاد اشتهارد

فولاد اشتهارد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 40*40

قیمت : تماس بگیرید

فولاد اشتهارد

فولاد اشتهارد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 60*60

قیمت : تماس بگیرید

فولاد اشتهارد

فولاد اشتهارد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 80*80

قیمت : تماس بگیرید

فولاد اشتهارد

فولاد اشتهارد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 100*100

قیمت : تماس بگیرید

فولاد اشتهارد

فولاد اشتهارد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 100*100

قیمت : تماس بگیرید

فولاد اشتهارد

فولاد اشتهارد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 100*100

قیمت : تماس بگیرید

فولاد اشتهارد

فولاد اشتهارد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 120*120

قیمت : تماس بگیرید

نبشی آریان فولاد

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 7

قیمت : 24,800

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 3

قیمت : 26,400

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

سایز : 4

قیمت : 25,020

نبشی داخلی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

واحد اندازه گیری :

سایز : 10

قیمت : تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

93.29
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

106.93
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو


بدون تغییر

119.3
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

174.56
(6%)

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ


بدون تغییر

2460
(3%)

dmt/$

زغال سنگ کک شو Fob استرالیا


بدون تغییر

238.08
بدون تغییر

dmt/$

کنستانتره زغال Fob استرالیا


بدون تغییر

460.16
(12%)

dmt/$

زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین


بدون تغییر

680
(1%)