×

فروشگاه ها ارتباط با ما

خرید جوانه زا

خرید جوانه زا به عوامل زیادی بستگی دارد. دمای ریختگی و اندازه دانه ها بر عملکرد نهایی جوانه زا تأثیر خواهند گذاشت. در خرید جوانه زا باید توجه کرد که اگر اندازه دانه ها خیلی ریز باشد انحلال اولیه سریع انجام گفته و اگر اندازه جوانه ها درشت باشد انحلال اولیه با تاخیر رخ خواهد داد. در خرید جوانه زا برخی عناصر در جوانه زا سبب تغییر رفتار خواهد شد، برای مثال Ce باعث افزایش تعداد جوانه ها میشود و وجود Bi سبب افزایش گرهها تا حد مشخصی میشود و با زیاد شدن نسبت Bi تعداد گرههای گرافیتی کمتر خواهد شد. در خرید جوانه زا باید توجه کرد که تنها عناصری برای جوانه‌زایی در مذاب فلز مورد استفاده قرار میگیرند که ویژگیهای ذیل را دارا باشند:
  •  دیرگدازی: نقطه ذوب مواد جوانه زا باید از دمای مذاب بالاتر باشد در غیر این صورت مواد جوانه زا از حالت جامد خارج و تبدیل به مذاب میشوند. 
  • قابلیت آغشتگی به مذاب: مواد جوانه زا باید بتوانند در تمامی قسمتهای مذاب پراکنده شده و به‌عنوان هسته جوانه‌زایی عمل نمایند. در غیر این صورت بسته به چگالی جوانه زا در سطح و یا در کف مذاب جمع میشوند.
  •  ساختار کریستالی: ساختار کریستالی جوانه زا باید نزدیک به ساختار کریستالی فلز مذاب باشد.

قیمت جوانه زا 

قیمت جوانه زا به عواملی چون میزان دیرگدازی جوانه زا، قابلیت آغشتگی به مذاب و ساختار کریستالی جوانه زا بستگی دارد. بالا بودن میزان دیرگدازی جوانه زا سبب افزایش قیمت جوانه زا می گردد. بالا بودن قابلیت آغشتگی جوانه زا به مذاب سبب افزایش قیمت جوانه زا خواهد شد. هرچه ساختار کریستالی جوانه زا به ساختار کریستالی مذاب نزدیکتر باشد قیمت جوانه زا افزایش خواهد یافت. هرچه اندازه ذرات جوانه زا کوچک باشد طور یکه جوانه زا در مذاب پخش شده و ته‌نشین نگردد، قیمت جوانه زا افزایش خواهد یافت. هرچه حل‌شوندگی جوانه زا در مذاب کمتر باشد، قیمت جوانه زا بالاتر خواهد بود.
 
در تجارت گرام ، قبل از خرید می توانید از راه های مختلف با مشاوران مجرب این شرکت در ارتباط باشید تا از مشاوره با همکاران ما بهترین و مناسب ترین قیمت مواد ریخته گری داشته باشید.
 

جوانه‌زا چین

شرح محصول قیمت فروشنده
سایز 0/2-0/6 110,000 تومان شایان مواد سفارش محصول
سایز 2-6 105,000 تومان شایان مواد سفارش محصول
سایز 2-6 105,000 تومان شایان مواد سفارش محصول
سایز 0/2-0/6 115,000 تومان شایان مواد سفارش محصول
جوانه زا زیرسینوک 0.2 - 0.6 11,000 تومان شایان مواد سفارش محصول
سایز 2-6 10,500 تومان شایان مواد سفارش محصول
سایز 0/2 - 0/6 11,500 تومان شایان مواد سفارش محصول
جوانه زا زیرسینوک 2 -6 10,500 تومان شایان مواد سفارش محصول

فروشگاه ها