چین

دانه بندی

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
0-5 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943