جوانه‌زا سوپرسید

قیمت جوانه‌زا سوپرسید

چین

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
0-5 65 درصد توافقی ثبت سفارش

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943