جوانه‌زا زیرکونیومی

قیمت جوانه‌زا زیرکونیومی

چین

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

چین

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 0.6 - 0.2

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0.6 - 0.2

سیلیس :

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 6 - 2

سیلیس :

قیمت : توافقی

داخلی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 6 - 2

سیلیس : 75 درصد

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943