×

فروشگاه ها ارتباط با ما

تسمه نوردی

تسمه نوردی
تسمه نوردی {{ mainProp.title }} {{ heads[0]?.title }} {{ head.title }} قیمت جزییات
{{ price.shop_title }}
{{price[head.title]}} {{ price.price }} ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

نتیجه ای یافت نشد
برای اطلاع از قیمت سایر محصول‌ها مجددا تلاش کنید و یا با پشتیبانی تماس بگیرید

تسمه نوردی {{ mainProp.title }}

{{ price.shop_title }}

{{ head.title }} : {{price[head.title]}}

قیمت : {{ price.price }}

نتیجه ای یافت نشد
برای اطلاع از قیمت سایر محصول‌ها مجددا تلاش کنید و یا با پشتیبانی تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : ۱۷ آذر ۱۴۰۱

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو

110
(10%)

0
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو

146
(2%)

0
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو

169
(3%)

0
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو

175
(6%)

0
بدون تغییر

t/$

شمش آهن خام Fob دریای سیاه

630
(4%)

0
بدون تغییر

t/$

شمش آهن وارداتی Cfr ایتالیا

700
(4%)

0
بدون تغییر

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ

514
(3%)

0
بدون تغییر

dmt/$

زغال سنگ کک شو Fob استرالیا

476
(5%)

0
بدون تغییر

dmt/$

کنستانتره زغال Fob استرالیا

460
(12%)

0
بدون تغییر

dmt/$

زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین

680
(1%)

0
بدون تغییر

t/$

کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ

268
بدون تغییر

0
بدون تغییر

dmt/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

فروسیلیس 75% Fob چین

2,450
(2%)

0
بدون تغییر

$/T

فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)

4
(0%)

0
بدون تغییر

$/lb

فروسیلیس 75% تحویل اروپا

4,100
(11%)

0
بدون تغییر

€/t

فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)

400
(10%)

0
بدون تغییر

lb/US cents

فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)

12,000
(4%)

0
بدون تغییر

t/yuan

آخرین بروزرسانی : ۱۷ آذر ۱۴۰۱

نام : سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی : 110
(10%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی : 146
(2%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی : 169
(3%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی : 175
(6%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : شمش آهن خام Fob دریای سیاه

واحد : t/$

قیمت داخلی : 630
(4%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : شمش آهن وارداتی Cfr ایتالیا

واحد : t/$

قیمت داخلی : 700
(4%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ

واحد : dmt/$

قیمت داخلی : 514
(3%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : زغال سنگ کک شو Fob استرالیا

واحد : dmt/$

قیمت داخلی : 476
(5%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : کنستانتره زغال Fob استرالیا

واحد : dmt/$

قیمت داخلی : 460
(12%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین

واحد : t/$

قیمت داخلی : 680
(1%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ

واحد : dmt/$

قیمت داخلی : 268
بدون تغییر

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : فروسیلیس 75% Fob چین

واحد : $/T

قیمت داخلی : 2,450
(2%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)

واحد : $/lb

قیمت داخلی : 4
(0%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : فروسیلیس 75% تحویل اروپا

واحد : €/t

قیمت داخلی : 4,100
(11%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)

واحد : lb/US cents

قیمت داخلی : 400
(10%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر

نام : فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)

واحد : t/yuan

قیمت داخلی : 12,000
(4%)

قیمت جهانی : 0
بدون تغییر