داخلی

قطر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 25mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

021-22791943