کربن 60 درصد

دانه بندی

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 60 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

021-22791943