کربن 60 درصد

دانه بندی

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 70 درصد

کربن 60 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

کوشا تجارت تیوا

کوشا تجارت تیوا

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943