×

فروشگاه ها

فولاد مبارکه

فولاد شهریار تبریز

سایر

فولاد کاشان

فولاد بهمن

ریخته گری غرب
ریخته گری غرب
10*20 شیت تماس بگیرید ثبت سفارش

هفت الماس

فولاد ظفر بناب
فولاد ظفر بناب
20*20 رول تماس بگیرید ثبت سفارش

فولاد امیرکبیر کاشان

ریخته گری غرب
ریخته گری غرب
20*20 شیت تماس بگیرید ثبت سفارش

داخلی

آهن آلات آراز

آهن آلات آراز

سایز : 20*20

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

سایز : 10*20

حالت :

قیمت : تماس بگیرید

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1500

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 6000*1500

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

فولاد مبارکه اصفهان

لیاقت شاپ

لیاقت شاپ

سایز : 20*20

حالت : فابریک

قیمت : تماس بگیرید

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : 47,430

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : 47,230

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : 49,260

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 47,200

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

فولاد مبارکه

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 42,000

ایمپکس ایران

ایمپکس ایران

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

آهن و فولاد افق نقش جهان

آهن و فولاد افق نقش جهان

سایز :

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

فولاد شهریار تبریز

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 48,200

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 52,000

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : 48,100

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 1,870,000

فولاد کاشان

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : 46,000

فولاد بهمن

ریخته گری غرب

ریخته گری غرب

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : تماس بگیرید

هفت الماس

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 20*20

حالت : رول

قیمت : تماس بگیرید

فولاد امیرکبیر کاشان

ریخته گری غرب

ریخته گری غرب

سایز : 20*20

حالت : شیت

قیمت : تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

93.29
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

106.93
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو


بدون تغییر

119.3
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

174.56
(6%)