رهرو صنعت زنجان تایید شده

تامین کننده شمش روی، خاک روی، شمش آلومینیوم، اکسید روی، سرباره روی
رهرو صنعت زنجان
  • زمینه فعالیت : فلزات غیر آهنی

  • نوع فعالیت : تولیدکننده

  • محصول اصلی : قطعات آلومینیوم

021-22791943