شرکت فلزبام پایدار

تخصصی ترین مرکز الومینیوم ایران. فروش شمش، شمش آلومینیوم، شمش الومینیوم رانی ...
شرکت فلزبام پایدار
  • زمینه فعالیت : فلزات غیر آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : شمش آلومینیوم

021-22791943