×

فروشگاه ها ارتباط با ما
  • فروش محصولات :

روشا سپهر اسپادان

شرکت بازرگانی روشا سپهر اسپادان با هدف تأمین و تدارک قطعات و تجهیزات مورد نیاز در صنایع مختلف کشور از جمله صنعت فولاد، نفت، گاز، پتروشیمی و سیمان تأسیس گردیده و با تکیه بر دانش فنی، تخصص و تجربه هیئت مؤسس توانسته است موارد متعددی را بدون هیچگونه محدودیتی از برندهای اصلی و مد نظر مشتریان به‌صورت کاملاً منطبق بر نقشه‌ها و اسناد فنی کارخانه خریداری و در چارچوب زمانی مطلوب تحویل نماید. قیمت محصولات شرکت بازرگانی روشا سپهر اسپادان قیمت محصولات این فروشگاه همانند دیگر اجناس به چند عامل مشترک بستگی دارند مانند: نرخ ارز، هزینه خمل و نقل، میزان تاثیر تحریم و... اما مهم ترین عامل تعیین کننده کیفیت و مرغوبیت محصولات این شرکت است.

شرح خدمات

بازرگانی روشا سپهر اسپادان شرکت بازرگانی روشا سپهر اسپادان با هدف تأمین و تدارک قطعات و تجهیزات مورد نیاز در صنایع مختلف کشور از جمله صنعت فولاد، نفت، گاز، پتروشیمی و سیمان تأسیس گردیده و با تکیه بر دانش فنی، تخصص و تجربه هیئت مؤسس توانسته است موارد متعددی را بدون هیچگونه محدودیتی از برندهای اصلی و مد نظر مشتریان به صورت کاملاً منطبق بر نقشه ها و اسناد فنی کارخانه خریداری و در چارچوب زمانی مطلوب تحویل نماید.