قوانین تجارتـگرام

دسترسی و استفاده تامین کنندگان از سایت تجارت‌ گرام جهت ارائه کالا و خدمات، مشروط به رعایت ضوابط و شرایط ذیل «قرارداد» آتی است. شما با ورود به تجارتگرام، قرارداد و شروط ضمن آن را پذیرفته و در صورت عدم موافقت با آن، امکان ارائه خدمات و فروش کالا برای شما امکان پذیر نخواهد بود. ورود تامین کنندگان به تجارت‌ گرام و استفاده از خدمات تجارت‌ گرام به منظور ارائه کالا و خدمات به مشتریان به معنای آگاه بودن و در حکم امضاء و پذیرفتن قرارداد و رعایت سیاست‌های تجارت‌ گرام است.

 

قرارداد تامین کنندگان توسط نمایندگان تجارت‌ گرام پرینت گرفته شده و با مراجعه به محل تامین کننده، تایید و تصدیق شده و سپس به تجارت‌ گرام ارسال می شود. مشروح نحوه تعاملات تجارت‌ گرام و تامین کننده و شروط ضمن قرارداد (مندرج در ماده 5 قرارداد) به شرح ذیل است. شروط، تعهدات، قوانین و مقررات ذیل جزء لاینفک قرارداد فیمابین تجارت‌ گرام و تامین کننده می باشد و تامین کننده با تایید موارد ذیل موافقت خود را اعلام نمود.

عناوین، تعاریف و مفاهیم

 

عناوین، تعاریف و مفاهیم بکار گرفته شده در قرارداد مبتنی بر زبان و ادبیات فارسی و در حدود تجارت الکترونیکی می‌باشد و در صورت عدم تعریف واژه‌ای که در این عنوان قید نشده، در چارچوب مقررات، قوانین و عرف تجارت الکترونیکی تفسیر می‌گردد.

 

 تجارت‌ گرام: پلتفرم (سکو) الکترونیکی با نام تجاری اختصاصی و ثبت شده گروه تجاری صنعتی زبرجد پارسی برای ارائه محصولات (کالا و خدمات) به مشتریان است.

    تامین‌کننده: هر شخصیت حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح که با تایید این قرارداد نسبت به تامین محصولات مجاز (کالاها و خدمات) خود به منظور ارائه، عرضه، و یا فروش از طریق تجارت‌ گرام اقدام می‌نماید.

    درگاه ارتباطی تجارت‌ گرام و تامین‌کننده: درگاه تعاملی (دوسویه) الکترونیکی اختصاصی به منظور تعامل، توافق، تایید متمم، ملحقات و پیوست‌های قرارداد بین تجارت‌ گرام و تامین‌کننده است و به صورت ادواری بروزرسانی می‌شود. نحوه اجرای قرارداد در این درگاه مشخص و به تایید طرفین می‌رسد.

    قرارداد: مستند همکاری تجارت‌ گرام و تامین‌کننده که شامل این قرارداد به همراه اسناد، مدارک و ملحقات غیرقابل تفکیک و تعاملات، توافقات، متمم‌ها و پیوست‌های مورد توافق در درگاه ارتباطی تجارت‌ گرام و تامین‌کننده می‌باشد.

    محصول (کالا / خدمت) قابل قبول: محصولی است مجاز که مشخصات ابرازی تامین‌کننده آن در بایا با محصول ارائه شده از نظر کمیت و کیفیت مطابقت داشته و مقررات کشور را رعایت کرده باشد. همچنین محصول ممنوع، تقلبی یا غیراصل نبوده و دارای عیب، ایراد، نقص، صدمه بر خلاف مشخصات ابرازی نداشته باشد.

    محصول بدلی (Fake): محصول بدلی محصول غیرقابل قبول است که در کمیت و یا کیفیت و یا نظامات دچار کمبود است. تفاوت در برند یا علائم تجاری، وزن یا مشخصات ظاهری، مدل، بسته‌بندی، استاندارد، گارانتی و ... مصادیقی از نقص کمیت و کیفیت می‌باشد.

    فضای الکترونیکی و امکانات دیجیتالی: امکان تعریف محصولات در تجارت‌ گرام و بروزرسانی آن (ها)، امکان دسترسی پایدار مشتریان به محصولات تامین‌کننده و تسهیل فرآيند فروش کالا یا ارائه خدمات. 

 

تعهدات تامین‌ کننده

 

    تامین‌کننده موظف است نماینده اجرایی خود را در درگاه ارتباطی تجارت‌ گرام و تامین‌کننده معرفی نماید. تجارت‌ گرام آخرین فرد معرفی شده که حاوی شماره تلفن همراه و یا نشانی پست الکترونیکی است، معتبر می‌شناسد و کلیه تعاملات به ایشان ابلاغ می‌گردد. نماینده اجرایی به استثناء ارکان قرارداد، نماینده تام الاختیار تامین‌کننده می‌باشد. تامین‌کننده در محتویات درگاه ارتباطی تجارت‌ گرام و تامین‌کننده مسوول است و هیچ عذری از جمله عدم اطلاع از اقدامات نماینده و یا نوسانات بازار پذیرفته نیست.

    تامین‌کننده با مراجعه به تجارت‌ گرام موارد درخواستی از جمله مدارک و مستندات هویتی، پروانه‌ها، مجوزها و گواهینامه‌های قانونی و صنفی، حیطه‌ی فعالیت و اطلاعات تکمیلی را ابراز و بصورت ادواری بروز رسانی نماید و پس از انعقاد قرارداد و توافق نامه سطح خدمات و تخصیص و دریافت درگاه ارتباطی تجارت‌ گرام و تامین‌کننده، کلیه تعاملات در این درگاه فی‌مابین تجارت‌ گرام و تامین‌کننده به وقوع می‌پیوندد.

    اصل رقابت‌پذیری: در عملکرد تامین کننده با مشتریان، اصل بر رقابت‌پذیری است. تامین‌کننده مکلف است محصولات خویش را با قیمت مناسب ارائه نماید. در خصوص محصولاتی که در مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران دارای الزامات قانون‌گذاری و یا تعرفه‌گذاری است، تامین‌کننده ملزم به اجرای صحیح آن می‌باشد به نحوی که در عملکرد تجارت‌ گرام مصونیت ایجاد شود.

021-22791943