فولاد سنگ مبارک

تولید و مصرف سنگ آهك می‌بایست بر اساس نوع فرایند تولید فولاد انجام گیرد. در تولید فولاد در شركت فولاد مباركه ۸۰% آهك مورد نیاز را شركت فولاد سنگ تهیه می‌نماید كه با اتمام و راه‌اندازی فاز اول كارخانه آهك كلسینه تمامی مصرف آهك فولاد مباركه تأمین می‌گردد. عملیات استخراج در سه پله كاری انجام و معادل ۱. ۲۰۰. ۰۰۰ تن سنگ آهك می‌باشد كه به سنگ شكن اولیه تحویل گردیده است. شركت با برنامه‌ریزی صحیح آمادگی تولید با ظرفیت بیشتر را جهت مصرف كوره‌های آهك و سایر مشتریان را نیز دارد.
فولاد سنگ مبارک
  • زمینه فعالیت : مواد معدنی و کربنی

  • نوع فعالیت : تولیدکننده

  • محصول اصلی : سنگ آهک

021-22791943