سیال سازان آذران تدبیر

گروه صنعتی ساتکو (SATCO) تامین کننده ی انواع مواد اولیه مصرفی در صنایع فلزی است.موجودی مواداولیه مصرفی صنایع فلزی فرومولیبدن 65-60٪، مولیبدن خالص، نیکل روسی ژاپنی نروژی، قلع، فرومنگنز پر کربن و متوسط کربن و کم کربن، فروسیلیکومنگنز گرجی ایرانی هندی، جوانه زا زیرسینوک، جوانه زا سوپرسید، فروسیلیسیم، فروسیلیکومنیزم، فرووانادیم، فروتیتانیم، فروکروم کم کربن، فروکروم پرکربن، فروکروم کم کربن نیتروژن دار،
سیال سازان آذران تدبیر
  • زمینه فعالیت : مواد ریخته‌گری

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : فرو مولیبدن

021-22791943