×

فروشگاه ها ارتباط با ما

سیال سازان آذران تدبیر

گروه صنعتی ساتکو (SATCO) تامین کننده ی انواع مواد اولیه مصرفی در صنایع فلزی است.موجودی مواداولیه مصرفی صنایع فلزی فرومولیبدن 65-60٪، مولیبدن خالص، نیکل روسی ژاپنی نروژی، قلع، فرومنگنز پر کربن و متوسط کربن و کم کربن، فروسیلیکومنگنز گرجی ایرانی هندی، جوانه زا زیرسینوک، جوانه زا سوپرسید، فروسیلیسیم، فروسیلیکومنیزم، فرووانادیم، فروتیتانیم، فروکروم کم کربن، فروکروم پرکربن، فروکروم کم کربن نیتروژن دار، کروم متال، فروفسفر، گرافیت کم سولفور، گرافیت پر سولفور، کاورال، کلیه آمیژان های آلومینیوم، صفحات ساب و برش wings، سیم جوش آلیاژی، ساچمه شات بلاست، آجر شاموتی، پرلیتی، بتن سبک، و کلیه جرم های نسوز.