سیمین جدیری

پودر تیتانیوم کاربید و پودر های معدنی
سیمین جدیری
  • زمینه فعالیت : فلزات غیر آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : سایر پودرهای معدنی

021-22791943