تامین صنعت صدرا استیل

گندله آهن اسفنجی، شمش، میلگرد صادراتی
تامین صنعت صدرا استیل
  • زمینه فعالیت : فلزات آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : میلگرد آجدار

021-22791943