×

فروشگاه ها ارتباط با ما

ژیکال

ژیکال به عنوان یکی از جوانترین و بزرگترین مجموعه در صنعت کاشی استیل، رشد قابل توجهی در سال های گذشته داشته است. این رشد از اقدامات ابتکاری و روح کارآفرینی نشات گرفته است. در طول دو سال گذشته، همیشه متعهد به نوآوری و همواره با توسعه فن آوری های جدید همگام بوده ایم، تا مزیت رقابتی خود را در بازار حفظ نموده و قدم های بزرگ تری برای توسعه برداریم. یکی از استراتژی‌ های مهم ژیکال در حفظ و ترویج نام تجاری خود است.

محصولات این فروشگاه