ژیکال

ژیکال به عنوان یکی از جوانترین و بزرگترین مجموعه در صنعت کاشی استیل، رشد قابل توجهی در سال های گذشته داشته است. این رشد از اقدامات ابتکاری و روح کارآفرینی نشات گرفته است. در طول دو سال گذشته، همیشه متعهد به نوآوری و همواره با توسعه فن آوری های جدید همگام بوده ایم، تا مزیت رقابتی خود را در بازار حفظ نموده و قدم های بزرگ تری برای توسعه برداریم. یکی از استراتژی‌ های مهم ژیکال در حفظ و ترویج نام تجاری خود است.
ژیکال
  • زمینه فعالیت : مصالح ساختمانی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : کاشی استیل

021-22791943