هادی مس سپاهان

تولید شمش های مس و مفتول مس و قطعات مس
هادی مس سپاهان
  • زمینه فعالیت : فلزات غیر آهنی

  • نوع فعالیت : تولیدکننده

  • محصول اصلی : شمش مس

021-22791943