داخلی

سایز

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

لوله سازی اهواز

داخلی

پردیس فولاد

پردیس فولاد

سایز : 5

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

پردیس فولاد

پردیس فولاد

سایز : 3.4

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

پردیس فولاد

پردیس فولاد

سایز : 1.2

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

لوله سازی اهواز

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 3

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943