سایر سنگ های معدنی

سایر سنگ های معدنی

سایر

دانه بندی

عیار

قیمت (تومان)

سایر

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

دانه بندی : 0-5

عیار :

قیمت : توافقی

تداوم آرمان پاسارگاد

تداوم آرمان پاسارگاد

دانه بندی : 60-120

عیار : +40 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943