داخلی

دانه بندی

عیار

قیمت (تومان)

پرگاس ایساتیس
پرگاس ایساتیس
10-20 +50 درصد توافقی ثبت سفارش

ایران

داخلی

پرگاس ایساتیس

پرگاس ایساتیس

دانه بندی : 10-20

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

ایران

معدن تجارت افرا

معدن تجارت افرا

دانه بندی : 0-5

عیار : +80 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943