پرشین فولاد ابهر

سایر

اهن آلات فورج

اهن آلات فورج

سایز : 40*20

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 20*20

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 30*30

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

پرشین آیرون

پرشین آیرون

سایز : 3

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1.5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 2

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 2.5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 3

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

نیکان

مجموعه آهن آلات دشتی

مجموعه آهن آلات دشتی

سایز : 2

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

مجموعه آهن آلات دشتی

مجموعه آهن آلات دشتی

سایز : 2.5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

کارگاهی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

سایز : 10*20

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

پرشین فولاد ابهر

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

سایز : 3

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943