آلومینای ایران

کربن

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

سایر

بازرگانی آفتاب
بازرگانی آفتاب
65 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

ایران

آلومینای ایران

گروه معدنی نوآوران کوهسار سدید(سهامی عام)

گروه معدنی نوآوران کوهسار سدید(سهامی عام)

کربن :

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سایر

بازرگانی آفتاب

بازرگانی آفتاب

کربن : 65 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

چین

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

کربن :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ایران

نورین کیمیا

نورین کیمیا

کربن : 1/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

021-22791943