آلومینای ایران

کربن

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
60 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

آلومینای ایران

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943