بابک مس ایرانیان

سایز

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
1000*1000 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

بابک مس ایرانیان

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000*1000

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943