فولاد کاشان

سایز

ضخامت

قیمت (تومان)

فولاد مبارکه

فولاد شهریار تبریز

فولاد کاشان

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 10*20

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

فولاد مبارکه

ایمپکس ایران

ایمپکس ایران

سایز : 1000

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

فولاد شهریار تبریز

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

021-22791943