میلگرد برنج

قیمت میلگرد برنج

سایر

طول

سایز

قیمت (تومان)

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

طول : 6 متر

سایز : 20

قیمت : توافقی

021-22791943