×

فروشگاه ها ارتباط با ما

زغالسنگ عالیشاه

معدن زغالسنگ آنتراسیت جهت واگذاری به پیمانکار دارای تجهیزات اطلاعات مربوط به معدن ۱- نوع معدن:  زغالسنگ آنتراسیت زغالسنگ آنتراسیت حرارتی کربن ۸۴.۷٪  خاکستر ۷ تا ۱۵٪ فرار ۸.۳٪ بالای ۶۰۰۰ هزار ارزش حرارتی/ کالری (آنالیز) ۲- موقعیت: مازندران، مرز دو استان مازندران و سمنان (7 کیلومتری باداب سورت) ۳- مدارک ثبتی: پروانه بهره برداری ۴- مرحله فعلی فعالیت: بهره برداری ۵- فاصله تا جاده آسفالت: ۱۵۰ متر ۶- کیفیت جاده تا آسفالت: مناسب سواری ۷- مواد معدنی همراه: رویت رگه های گرافیت و تراورتن سفید کرم شکلاتی ۸- امکانات اولیه و زیرساختی: دارای انبار تجهیزات زیر بنا ۳۰۰ متر ۹- تجهیزات استخراج و فرآوری: سه دستگاه واگن، تانکر سوخت و آب و تعدادی وسایل مربوط به معدن. ۱۰- میزان ذخیره قطعی: ۳۵۰۰۰ تن ۱۱- میزان برداشت صورت گرفته: از پیشروی تونل ها ۱۰۰۰ تن ۱۲- سال شروع به فعالیت بهره‌برداری:۱۳۹۸ ۱۳- گزارش اکتشافی: گزارش پایان عملیات اکتشافی و نقشه های توپوگرافی موجود است. ۱۴- قیمت پیشنهادی: ۸ تا ۱۵ میلیارد  ۱۵- شرایط شراکت: درصدی پیش پرداخت با توجه به توان پیمانکار ۱۶-  شرایط خرید: 50 درصد نقد مابقی توافقی ۱۷- تصاویر مربوط به معدن: واتساپ ارسال می شود. ۱۸- توضیحات: معدن معارض دولتی و مردمی نداشته و صاحبان معدن بومی منظقه هستند جهت هماهنگی بازدید ۰۹۱۱۵۳۴۱۷۳۸

محصولات این فروشگاه