۱۴۰۳/۱/۱۸

گرافیت کم سولفور GPC ( چینی) - درصد جذب بالا - سولفور : 0.05 - کربن : 99 % - سایز : 5-1

محل تحویل :

توافقی

مقدار موجودی کالا :

40 تن

شرایط پرداخت :

توافقی

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۳/۱/۱۸ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

021-22791943