ابلاغ نامه مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص کامیونها

ابلاغ نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص امکان ویرایش ، تمدید یا ثبت سفارش کامیونهای کشنده دارای قبض انبار قبل از 1402/5/28

ابلاغیه مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت

در راستای اجرای مصوبه شماره 92523/ت61367 هـ مورخ 1402/5/28 هیئت محترم وزیران ساز و کار تمدید و ویرایش یا افتتاح ثبت سفارش برای کامیونهای کشنده دارای قبض انبار قبل از 1402/5/28 (موضوع ماده 8 مصوبه فوق الذکر )در سامانه جامع تجارت به شرح موارد مندرج در نامه پیوست فراهم شده است.

مقررات صادرات و واردات

برای مشاهده ابلاغ نامه صادرات و واردات کامیونها روی لینک زیر کلیک کنید.

امتیازدهی به این مقاله (5.00)

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا شماره وارد کنید
021-22791943