شیمی تبادل هادیان خمسه

تولید کننده شمش روی و سرب و تامین کننده انواع مواد معئنی و شیمیایی و مواد اولیه کارخانجات
شیمی تبادل هادیان خمسه
  • زمینه فعالیت : فلزات غیر آهنی

  • نوع فعالیت : تولیدکننده

  • محصول اصلی : شمش روی

021-22791943