بازرگانی همایونی

فروش شمش قلع، خریداری خاک قلع، ضایعات قلع، به بهترین قیمت. معاوضه خاک قلع با شمش قلع.
بازرگانی همایونی
  • زمینه فعالیت : فلزات غیر آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : شمش قلع

021-22791943