صدرا گداز

فروش مواد اولیه ریخته گری محصولات گرافیتی : گرافیت کم سولفور، گرافیت پر سولفور، گرافیت بدون کربن، گرافیت کم کربن، پترولیوم کک، پت کک، کک کلیسینه نفتی CPC، کک متالوژی، متالوژی پودر، GPC پودر گرافیت چرب، پودر گرافیت خشک، پودر فلیک پولکی چرب.فروش محصولات فرو الیاژ : فروسیلیس با دانه بندی 1-5، فرو کروم کم کربن، پر کربن، متوسط کربن، فرو منگنز کم کربن، پر کربن، متوسط کربن، فروسیلیکو منگنز، فرو منیزیم،
صدرا گداز
  • زمینه فعالیت : مواد معدنی و کربنی

  • نوع فعالیت : تولیدکننده

  • محصول اصلی : گرافیت چرب

021-22791943