طاها قالب توس

اين شرکت با بهره جستن از اساتيد دانشگاه، کادر متخصص و تجهيزات مدرن از قبيل : ماشين آلات CNC و کـارگاههای مجهـز قـالب سازی، توانسته است اين مهم را در کشـور امکـان پذير نمايد. در همين راستـا و به منظـور تـوليد مبدل هايی با ابعاد کوچک، متوسط و بسيار بزرگ به پرس های هيدروليکی متنوعی از تناژ کم تا پرس عظيم چند هزار تنی مجهز می باشد، که نمونه اين پرس ها با اين تناژ در شرق کشور موجود نمی باشد.
طاها قالب توس
  • زمینه فعالیت : قطعات و تجهیزات

  • نوع فعالیت : تولیدکننده

  • محصول اصلی : مبدل

021-22791943