×

فروشگاه ها ارتباط با ما

طاها قالب توس

شرکت طاها قالب توس در راستای خودکفايی ايران اسلامی ، طراحی و ساخت مبدل های صفحه ای را از سال 1379 در شهرک صنعتی توس, واقع در مشهد مقدس آغاز نموده است. اين شرکت با بهره جستن از اساتيد دانشگاه، کادر متخصص و تجهيزات مدرن از قبيل : ماشين آلات CNC و کـارگاههای مجهـز قـالب سازی، توانسته است اين مهم را در کشـور امکـان پذير نمايد. در همين راستـا و به منظـور تـوليد مبدل هايی با ابعاد کوچک، متوسط و بسيار بزرگ به پرس های هيدروليکی متنوعی از تناژ کم تا پرس عظيم چند هزار تنی مجهز می باشد، که نمونه اين پرس ها با اين تناژ در شرق کشور موجود نمی باشد. به علاوه، بخش های طـراحی، کنتـرل کيفيت و توليد شـرکت مجهـز به پيشرفته ترين و به روزترين نرم افزارها و دستگاه های تـوليدي می باشند. اين تجهيزات سبب گرديده است که صفحات و واشرهای توليدی ما از حداکثر کيفيت لازم برخوردار بوده و مطابق با انواع استانداردهای داخلی و جهانی باشد. با بهره جستن از تمامی امکانات فوق و بيش از 15سال تجربه در اين عرصه، امروزه شرکت طاهـا قـالب توس قادر به طـراحی و تـوليد اکثر مبدل های حرارتی صفحه ای مـوجود در دنيـا می باشد.

محصولات این فروشگاه