پایان یافته

۱۴۰۲/۱۲/۰۹
پایان یافته ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CPC 1-3 چین

محل تحویل :

تحویل درب کارخانه

مقدار موجودی کالا :

2 ظرفیت

شرایط پرداخت :

نقدی

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

021-22791943