فروسیلیس غرب پارس (همدان)

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

فروسیلیس غرب پارس (همدان)

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943